پذیرش دکتری در پردیس قشم و بندرعباس دانشگاه هرمزگان


پذیرش دکتری در پردیس قشم و بندرعباس دانشگاه هرمزگان

پذیرش دکتری در پردیس قشم و بندرعباس دانشگاه هرمزگان

مرکز آزمون دکتری ( PhdAc.com ) اخبار پذیرش دکتری در پردیس : دانشگاه هرمزگان در مقطع دکتری برای نیمسال اول ۹۳-۹۲ در پردیس های قشم و بندرعباس دانشجو میپذیرد.

رشته های پردیس قشم

دکتری مهندسی منابع طبیعی / علوم و مهندسی آبخیزداری
دکتری شیلات / تولید و بهره برداری
دکتری مهندسی منابع طبیعی / بیابان زدایی
دکتری مهندسی منابع طبیعی / تکثیر و پرورش آبزیان
دکتری مهندسی مکانیک / تبدیل انرژی
دکتری زبان و ادبیات فارسی / زبان و ادبیات فارسی
مشاوره/مشاوره خانواده

رشته های پردیس بندرعباس

دکتری مهندسی عمران/ سازه
دکتری هواشناسی / هواشناسی
دکتری فیزیک / فیزیک دریا
مهلت ثبت نام تا ۳۰ مرداد میباشد.

 • تکمیل ظرفیت دکترا دانشگاه بندر عباس
 • پردیس قشم مصاحبه دکتری
 • شهریه پردیس دانشگاهی قشم
 • دانشگاه هرمزگان مصاحبه دکترا
 • مصاحبه دکتری ۹۳ پردیس قشم
 • مصاحبه دکتری ۹۳ دانشگاه دولتی هرمزگان-بندرعباس
 • مصاحبه دکترای فیزیک دریای دانشگاه هرمزگان
 • مصاحبه دانشگاه هرمزگان بندرعباس
 • ظرفیت پذیرش دکتری ازاد در رشته شیلات
 • مصاحبه دکتری دانشگاه هرمزگان پردیس قشم
 • هزینه دکترا شبانه دانشگاه هرمزگان بندرعباس
 • پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه هرمزگان
 • پذیرش دکتری بدون آزمون درپردیس قشم
 • پردیس دانشگاه آزاد قشم
 • پردیس خودگردان دکتری قشم
 • پردیس خودگردان قشم دکتری ۹۳
 • پردیس سامانه دانشگاه هرمزگان بندرعباس دکتری۹۳
 • شهریه شبانه مقطع دکتری رشته بیابانزدایی
 • شهریه دکتری پردیس هرمزگان
 • شهریه دکتری بیابان زدایی
 • جذب دانشجوی دکتری رشته آلودگی در دانشگاه هرمزگان
 • دانشجو دکترا عمران بندرعباس
 • دانشگاه هرمزگان بندرعباس زمان مصاحبه دکتری ۹۳ فیزیک دریا
 • دکترای مکانیک قشم
 • دکترا مدیریت بندر عباس
 • دکترای بدون کنکور دانشکده کشاورزی هرمزگان
 • دکتری بدون ازمون دانشگاه ازادقشم
 • دکتری دانشگاه ازاد قشم
 • دکتری دایشگاه هرمزگان مصاحبه ۹۳
 • دکتری فیزیک دریا کنکور ۹۳ هرمزگان
 • دکتری مشاوره درپردیس قشم ۹۳
 • دکتری مشاوره درپردیس قشم ۹۴-۹۳
 • رشته های دکتری پردیس قشم ۹۳
 • شهریه دوره دکتری دانشگاه پردیس هرمزگان
 • شهریه دکترا شیلات در دانشگاه پردیس
 • پروپوزال دانشگاه هرمزگان پردیس قشم

مطالب پیشنهادی :

ارسال نظر


1 × سه =