پذیرش دکتری در پردیس قشم و بندرعباس دانشگاه هرمزگان


پذیرش دکتری در پردیس قشم و بندرعباس دانشگاه هرمزگان

پذیرش دکتری در پردیس قشم و بندرعباس دانشگاه هرمزگان

مرکز آزمون دکتری ( PhdAc.com ) اخبار پذیرش دکتری در پردیس : دانشگاه هرمزگان در مقطع دکتری برای نیمسال اول ۹۳-۹۲ در پردیس های قشم و بندرعباس دانشجو میپذیرد.

رشته های پردیس قشم

دکتری مهندسی منابع طبیعی / علوم و مهندسی آبخیزداری
دکتری شیلات / تولید و بهره برداری
دکتری مهندسی منابع طبیعی / بیابان زدایی
دکتری مهندسی منابع طبیعی / تکثیر و پرورش آبزیان
دکتری مهندسی مکانیک / تبدیل انرژی
دکتری زبان و ادبیات فارسی / زبان و ادبیات فارسی
مشاوره/مشاوره خانواده

رشته های پردیس بندرعباس

دکتری مهندسی عمران/ سازه
دکتری هواشناسی / هواشناسی
دکتری فیزیک / فیزیک دریا
مهلت ثبت نام تا ۳۰ مرداد میباشد.

  • زمان برگزاری ازمون دکترا دانشگاه پردیس قشم
  • قشم دکترا ۹۴

مطالب پیشنهادی :

ارسال نظر