پذیرش دکتری در پردیس قشم و بندرعباس دانشگاه هرمزگان


پذیرش دکتری در پردیس قشم و بندرعباس دانشگاه هرمزگان

پذیرش دکتری در پردیس قشم و بندرعباس دانشگاه هرمزگان

مرکز آزمون دکتری ( PhdAc.com ) اخبار پذیرش دکتری در پردیس : دانشگاه هرمزگان در مقطع دکتری برای نیمسال اول ۹۳-۹۲ در پردیس های قشم و بندرعباس دانشجو میپذیرد.

رشته های پردیس قشم

دکتری مهندسی منابع طبیعی / علوم و مهندسی آبخیزداری
دکتری شیلات / تولید و بهره برداری
دکتری مهندسی منابع طبیعی / بیابان زدایی
دکتری مهندسی منابع طبیعی / تکثیر و پرورش آبزیان
دکتری مهندسی مکانیک / تبدیل انرژی
دکتری زبان و ادبیات فارسی / زبان و ادبیات فارسی
مشاوره/مشاوره خانواده

رشته های پردیس بندرعباس

دکتری مهندسی عمران/ سازه
دکتری هواشناسی / هواشناسی
دکتری فیزیک / فیزیک دریا
مهلت ثبت نام تا ۳۰ مرداد میباشد.

 • تکمیل ظرفیت دکترا دانشگاه بندر عباس
 • آزمون دکترای تخصصی ادبیات پردیس قشم
 • پردیس خودگردان قشم دکتری ۹۳
 • پردیس دانشگاه آزاد قشم
 • پذیرش دکتری بدون آزمون درپردیس قشم
 • پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه هرمزگان
 • ظرفیت پذیرش دکتری ازاد در رشته شیلات
 • شهریه دوره دکتری دانشگاه پردیس هرمزگان
 • رشته های دکتری پردیس قشم ۹۳
 • دکتری مشاوره درپردیس قشم ۹۴-۹۳
 • دکتری مشاوره درپردیس قشم ۹۳
 • دکتری دانشگاه ازاد قشم
 • دکتری خودگردان تکثیر و
 • دکترای مکانیک قشم
 • دانشگاه خودگردان قشم
 • دانشاه پردیس دکتری شیلات
 • پروپوزال دانشگاه هرمزگان پردیس قشم

مطالب پیشنهادی :

ارسال نظر


4 × = بیست هشت