زمان و مکان تشکیل کلاس های درسی پردیس دانشگاه شهید بهشتی


دانشجویان پردیس دانشگاه شهید بهشتی

به اطلاع کلیه دانشجویان پردیس دانشگاه شهید بهشتی می رساند، تمامی کلاسهای درسی ازروز شنبه ۱۹/۱۲/۱۳۹۱ در محل پردیس دانشگاه شهید بهشتی واقع در شهرک اکباتان جنب بیمارستان صارم طبق برنامه های ذیل تشکیل می گردد:

زمان و مکان تشکیل کلاس های درسی پردیس

روانشناسی خانواده درمانی

حسابداری

حقوق اقتصادی

حقوق بین الملل

حقوق تجارت بین الملل

حقوق جزا و جرم شناسی

حقوق خصوصی

حقوق عمومی

حقوق مالکیت فکری

حقوق محیط زیست

روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

روانشناسی خانواده درمانی

علوم اقتصادی

مدیریت اجرایی (MBA) (بروزرسانی ۱۶/۱۲/۱۳۹۱ ساعت ۱۵:۱۰)

مدیریت آموزشی

مدیریت بازرگانی

مدیریت دولتی

مدیریت صنعتی

مدیریت فناوری اطلاعات (بروزرسانی ۱۶/۱۲/۱۳۹۱ ساعت ۱۵:۰۷)

مدیریت مالی

مشاوره – خانواده

عضویت در خبرنامه دکتری پی اچ دی ای سی (در جریان تمام خبرهای دکترا باشید)
مطالب و اخبار سایت دکترای پی اچ دی ای سی را از طریق ایمیل آگاه شده و بخوانید.

 • پردیس دانشگاه شهید بهشتی
 • محل تشکیل کلاسهای پردیس شهید بهشتی
 • برنامه کلاسی دانشگاه شهید بهشتی
 • محلبرکزاری کلاس پردیس شهید بهشتی
 • جاوید پردیس دانشگاه شهید بهشتی
 • مکان برگزاری کلاس های کارشناسی ارشد پردیس شهید بهشتی
 • محل پردیس دانشگاه شهید بهشتی
 • پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی
 • محل برگزاری کلاس های پردیس دانشگاه بهشتی
 • محل تشکیل کلاسهای پردیس بین الملل رشته پزشکی دانشگاه شهید بهشتی تهران
 • محل تشکیل کلاس های حسابداری دانشگاه تهران روزانه
 • محل و زمان ثبت نام پردیس خودگردان دانشگاه شهثد بهشتی
 • محل دانشگاه پردیس خودگردانشهید بهشتی
 • محل تشکیل کلاس های دانشگاه شهید عباسپور
 • محل تشکیل کلاسهای حقوق خصوصی پردیس ارومیه
 • محل تشکیل کلاسهای پزشکی پردیس خودگردان هرمزگان
 • محل برگذاری کلاس دانشگاه پردیس یاسوج
 • کلاسهای پزشکی پردیس خودگردان هرمزگان
 • محل کلاس های پردیس شریف
 • محل کلاسهای دانشگاه ازاد یاسوج
 • پردیس شهیدبهشتی دراکباتان
 • پردیس شهید بهشتی کلاس روزانه
 • پردیس دانشگاه شهید بهشتی شهرک اکباتان
 • پردیس خودگردان پزشکی بهشتی
 • پردی شید بهشتی شهرک اکباتان
 • نحوه تشکیل کلاس دکترا
 • مکان تشکیل کلاس دندانبزشکی بین الملل شهید بهشتی
 • مکان برگزاری کلاس های کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ۹۳ پردیس شهید بهشتی
 • مکان برگزاری کلاس های حسابداری دانشگاه سیستان
 • مکان برگذاری کلاس های دانشگاه خودگردان بین المللی
 • محل تشکیل کلاس دانشگاه بین الملل شهید بهشتی
 • محل تشکیل کلاس های پردیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • جزوه درسی صول حسابداری ۲دانشگاه علامه
 • تشکیل کلاسهای معماری پردیس دانشگاهی تربیت مدرس
 • برنامه کلاسی پردیس خودگردان دانشگاه تهران
 • برنامه کلاس کارشناسی ارشد شهید بهشتی
 • برنامه کلاس کارشناسی ارشد زراعت پردیس دامغان
 • برنامه هفتگی کلاسهای حقوق دانشگاه آزاد دامغان
 • برنامه هفتگی رشته روانشناسی بالینی کودک پردیس خوارزمی
 • اسامی رشته های مقطع کارشناسی ارشد در پردیس دانشگاهی خودگردان دانشگاه شهید بهشتی شهرک اکباتان
 • ادرس برگزاری کلاسهای دانشگاه خوارزمی کجاست
 • آدرس کلاس رشته های پولی ارشد دانشگاه شهید بهشتی
 • آدرس پردیس شهید بهشتی اکباتان
 • دانشگاه بینالمللی پردیس اکباتان
 • دانشگاه شهرک اکباتان
 • دانشگاه شهید بهشتی پردیس خودگردان
 • محل برگزاری کلاسهای پردیس ارومیه
 • محل برگزاری کلاس پردیس خودگردان شهید بهشتی
 • محل برگزاری کلاس های پردیس دانشگاه شریف
 • محل برگزاری کلاس دانشگاه بین المللی شهید بهشتی

مطالب پیشنهادی :

ارسال نظر


+ 4 = هشت