زمان و مکان تشکیل کلاس های درسی پردیس دانشگاه شهید بهشتی


دانشجویان پردیس دانشگاه شهید بهشتی

به اطلاع کلیه دانشجویان پردیس دانشگاه شهید بهشتی می رساند، تمامی کلاسهای درسی ازروز شنبه ۱۹/۱۲/۱۳۹۱ در محل پردیس دانشگاه شهید بهشتی واقع در شهرک اکباتان جنب بیمارستان صارم طبق برنامه های ذیل تشکیل می گردد:

زمان و مکان تشکیل کلاس های درسی پردیس

روانشناسی خانواده درمانی

حسابداری

حقوق اقتصادی

حقوق بین الملل

حقوق تجارت بین الملل

حقوق جزا و جرم شناسی

حقوق خصوصی

حقوق عمومی

حقوق مالکیت فکری

حقوق محیط زیست

روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

روانشناسی خانواده درمانی

علوم اقتصادی

مدیریت اجرایی (MBA) (بروزرسانی ۱۶/۱۲/۱۳۹۱ ساعت ۱۵:۱۰)

مدیریت آموزشی

مدیریت بازرگانی

مدیریت دولتی

مدیریت صنعتی

مدیریت فناوری اطلاعات (بروزرسانی ۱۶/۱۲/۱۳۹۱ ساعت ۱۵:۰۷)

مدیریت مالی

مشاوره – خانواده

عضویت در خبرنامه دکتری پی اچ دی ای سی (در جریان تمام خبرهای دکترا باشید)
مطالب و اخبار سایت دکترای پی اچ دی ای سی را از طریق ایمیل آگاه شده و بخوانید.

 • پردیس دانشگاه شهید بهشتی
 • پردیس شهید بهشتی اکباتان
 • برنامه درسی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه شهید بهشتی
 • آدرس دانشگاه پردیس شهید بهشتی اکباتان
 • زمان تشکیل کلاسهای معماری دانشگاه تهران
 • زمان کلاس دانشگاه پردیس
 • سایت دانشگاه بهشتیروساعات کلاس
 • سایت دانشگاه پردیس شهید بهشتی واقع در اکباتان
 • سایت پریس دانشگاه بهشتی دکتری معماری
 • شهرک اکباتان پردیس دانشگاه شهیدبهشتی
 • لیست کلاسهای ارشد حسابداری دانشگاه بهشتی
 • محل اکباتان دانشگاه شهید بهشتی
 • محل تشکیل کلاسهای مدیریت آزاد شیراز
 • پردیس شهید بهشتی شهرک اکباتان
 • پردیس دانشگاه شهید بهشتی دکتری
 • زمان تشکیل کلاس های معماری دانشگاه تهران
 • روزهای تشکیل کلاس های دانشگاه آزاد رشته روانشناسی بالینی واحد سمنان
 • دکتری حقوق پردیس دانشگاه شهید بهشتی
 • آدرس پرد یس ا کبا تا ن شهید بهشتی
 • آدرس پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی تهران اکباتان
 • برنامه کلاسهای دکترا رشته مدیریت منابع انسانی دانشگاه تربیت مدرس
 • برنامه کلاسی دانشگاه شهید بهشتی
 • برنامه کلاسی مقطع دکترای دانشگاه شهید بهشتی
 • بیمارستان پردیس شهید بهشتی رشته بالینی کودک
 • دانشگاه آزاد اکباتان
 • دانشگاه آزاده شهید بهشتی در اکباتان
 • دانشگاه شهید بهشتی واحد بین الملل اکباتان
 • دانشگاه شهید بهشتی اکباتان
 • دانشگاه پردیس شهید بهشتی شهرک اکباتان
 • دروس ارشد نرم افزار پردیس شهید بهشتی
 • دوره معماری دانشگاه شهید بهشتی
 • پردیس شهیدبهشتی بیمارستان

مطالب پیشنهادی :

ارسال نظر