زمان و مکان تشکیل کلاس های درسی پردیس دانشگاه شهید بهشتی


دانشجویان پردیس دانشگاه شهید بهشتی

به اطلاع کلیه دانشجویان پردیس دانشگاه شهید بهشتی می رساند، تمامی کلاسهای درسی ازروز شنبه ۱۹/۱۲/۱۳۹۱ در محل پردیس دانشگاه شهید بهشتی واقع در شهرک اکباتان جنب بیمارستان صارم طبق برنامه های ذیل تشکیل می گردد:

زمان و مکان تشکیل کلاس های درسی پردیس

روانشناسی خانواده درمانی

حسابداری

حقوق اقتصادی

حقوق بین الملل

حقوق تجارت بین الملل

حقوق جزا و جرم شناسی

حقوق خصوصی

حقوق عمومی

حقوق مالکیت فکری

حقوق محیط زیست

روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

روانشناسی خانواده درمانی

علوم اقتصادی

مدیریت اجرایی (MBA) (بروزرسانی ۱۶/۱۲/۱۳۹۱ ساعت ۱۵:۱۰)

مدیریت آموزشی

مدیریت بازرگانی

مدیریت دولتی

مدیریت صنعتی

مدیریت فناوری اطلاعات (بروزرسانی ۱۶/۱۲/۱۳۹۱ ساعت ۱۵:۰۷)

مدیریت مالی

مشاوره – خانواده

عضویت در خبرنامه دکتری پی اچ دی ای سی (در جریان تمام خبرهای دکترا باشید)
مطالب و اخبار سایت دکترای پی اچ دی ای سی را از طریق ایمیل آگاه شده و بخوانید.

 • پردیس دانشگاه شهید بهشتی
 • دانشگاه پردیس شهید بهشتی اکباتان
 • محل برگزاری کلاسهای پردیس خود گردان شهید بهشتی
 • آدرس پردیس دانشگاه شهید بهشتی اکباتان
 • محل تشکیل کلاسهای پردیس شهید بهشتی
 • آدرس پردیس شهید بهشتی اکباتان
 • آدرس محل تحصیل خانواده درمانی ارشد پردیس خودگردان شهید بهشتی
 • پردیس شهید بهشتیدر شهرک اکباتان تهران
 • محل تشکیل کلاسهای پردیس خودگردان شهید بهشتی
 • محل پردیس دانشگاه بهشتی
 • مکان برگزاری کلاس های پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی
 • پردیس خودگردان دانشگاه شهیدبهشتی برگزاری کلاسها
 • پردیس های خودگردان تهران شهید بهشتی آدرس
 • محل تشکیل کلاس های ترم تابستانی دانشگاه شهید بهشتی
 • محل تشکیل کلاس دانشجویان پردیس پزشکی دانشگاه تهران
 • محل تشکیل کلاس ترم تابستانی دانشگاه شهید بهشتی ۹۴
 • آدرس مرکزآموزشهای تخصصی دانشگاه پردیس فنی عباسپور
 • آدرس پردیس خودگردان شهیدبهشتی
 • تشکیل کلاسهای ارشد مامایی دانشگاه بین الملل شهید بهشتی
 • رشته های کارشناسی ارشد پردیس دانشگاه شهید بهشتی شهرک اکباتان
 • زمان تشکیل کلاس های پردیس شهید بهشتی
 • محل برگزاری کلاس های واحد بین الملل بهشتی
 • محل برگزاری کلاس های پزشکی بین الملل شهید بهشتی
 • yhs-selfserve_547f359c916c4159
 • کتابخانه پردیس دانشگاهی شهید بهشتی شهرک اکباتان

مطالب پیشنهادی :

ارسال نظر