شهریه دکتری پردیس و نوبت دوم دانشگاه تهران


شهریه دکتری پردیس و نوبت دوم دانشگاه تهران

شهریه دکتری پردیس و نوبت دوم دانشگاه تهران

دکتر سید مهدی قمصری در گفت‌وگو با ایسنا شهریه پردیس دانشگاه را در حدود شبانه اعلام کرد.

هزینه دوره دکتری پردیس‌های خودگردان دانشگاه تهران

معاون آموزشی دانشگاه تهران در خصوص هزینه دوره دکتری پردیس‌های خودگردان دانشگاه تهران تصریح کرد: هزینه این دوره‌ها همچون هزینه دوره‌های شبانه دانشگاه تهران است، اما احتمالا تغییراتی توسط هیات امنای دانشگاه بر روی میزان آن انجام شود.

شهریه دوره دکتری شبانه دانشگاه تهران

قمصری شهریه دوره دکتری شبانه دانشگاه تهران را در رشته‌های علوم انسانی ۴۵ میلیون تومان و در سایر رشته‌ها ۵۵ میلیون تومان عنوان کرد.

عضویت در خبرنامه دکتری

عضویت در خبرنامه دکتری پی اچ دی ای سی (در جریان تمام خبرهای دکترا باشید)
مطالب و اخبار سایت دکترای پی اچ دی ای سی را از طریق ایمیل آگاه شده و بخوانید.

 • شهریه دکتری شبانه
 • هزینه دکتری شبانه
 • هزینه دوره شبانه دکتری
 • هزینه دکترا شبانه
 • شهریه دکتری پردیس
 • شهریه نوبت دوم دکتری
 • شهریه دوره شبانه دکتری
 • شهریه شبانه دکتری
 • هزینه دوره دکتری شبانه
 • شهریه دکتری نوبت دوم
 • شهریه دوره دکتری پردیس خودگردان
 • شهریه دکتری پردیس خودگردان
 • شهریه شبانه دکتری دانشگاه تبریز
 • هزینه پزشکی پردیس دانشگاه تهران خودگردان
 • شهریه نوبت دوم دکتری دانشگاه تهران
 • پردیس خودگردان دانشگاه تهران
 • هزینه تحصیل در دوره های پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی
 • هزینه پردیس خودگردان دانشگاه هادرمقطع دکترا
 • شهریه دکتری شبانه دانشگاه تهران
 • شهریه دکترا در پردیس خودگردان دانشگاه ها
 • شهریه پردیس دکتری
 • هزینه شهریه دانشگاه های پردیس
 • دکتری شبانه دانشگاه تهران
 • میزان شهریه رشته های پزشکی دانشگاههی پردیس
 • هزینه دکتری پردیس
 • شهریه دوره دکتری پردیس دانشگاه قم
 • هزینه دکتری پردیس خودگردان
 • میزان شهریه نوبت دوم دکتری ۹۳
 • شهریه پردیس های خودگردان علوم پزشکی
 • قیمت شبانه دکتری
 • میزان شهریه دوره دکتری پردیس دانشگاه تهران
 • میزان شهریه دکتری پردیس
 • میزان شهریه دکتری دانشگاه دولتی شبانه
 • هزینه تحصیل دکترای حسابداری شبانه دانشگاه تهران
 • هزینه پردیس خودگردان
 • هزینه های تحصیل در پردیس پزشکی
 • هزینه شبانه دکتری دانشگاه تهران مهندسی عمران
 • هزینه شبانه تهران
 • هزینه دکتری پردیس دانشگاه
 • دکتری پردیس تهران
 • هزینه دکتری پردبس دانشگاه تهران
 • هزینه دکتری دامپزشکی شبانه
 • هزینه دکترای پردیس دانشگاه ازاد
 • هزینه دکترا رشته شبانه فنی
 • هزینه دکترا دانشگاههای پردیس
 • هزینه ثبت نام پردیس دکتری دانشگاه
 • هزینه دکترای شبانه
 • پردیس خودگردان علوم قران قم دکتری شهریه
 • شهریه پردیس خودگردان پزشکی ۹۲
 • شهریه دوره دکتری شبانه دانشگاه تهران ۹۳

مطالب پیشنهادی :

ارسال نظر


− 7 = دو