شهریه دکتری پردیس و نوبت دوم دانشگاه تهران


شهریه دکتری پردیس و نوبت دوم دانشگاه تهران

شهریه دکتری پردیس و نوبت دوم دانشگاه تهران

دکتر سید مهدی قمصری در گفت‌وگو با ایسنا شهریه پردیس دانشگاه را در حدود شبانه اعلام کرد.

هزینه دوره دکتری پردیس‌های خودگردان دانشگاه تهران

معاون آموزشی دانشگاه تهران در خصوص هزینه دوره دکتری پردیس‌های خودگردان دانشگاه تهران تصریح کرد: هزینه این دوره‌ها همچون هزینه دوره‌های شبانه دانشگاه تهران است، اما احتمالا تغییراتی توسط هیات امنای دانشگاه بر روی میزان آن انجام شود.

شهریه دوره دکتری شبانه دانشگاه تهران

قمصری شهریه دوره دکتری شبانه دانشگاه تهران را در رشته‌های علوم انسانی ۴۵ میلیون تومان و در سایر رشته‌ها ۵۵ میلیون تومان عنوان کرد.

عضویت در خبرنامه دکتری

عضویت در خبرنامه دکتری پی اچ دی ای سی (در جریان تمام خبرهای دکترا باشید)
مطالب و اخبار سایت دکترای پی اچ دی ای سی را از طریق ایمیل آگاه شده و بخوانید.

 • شهریه دکتری شبانه
 • هزینه دکتری شبانه
 • هزینه دوره شبانه دکتری
 • هزینه دکترا شبانه
 • شهریه دکتری پردیس
 • شهریه نوبت دوم دکتری
 • شهریه دوره شبانه دکتری
 • شهریه شبانه دکتری
 • شهریه دکتری نوبت دوم
 • هزینه دوره دکتری شبانه
 • شهریه دکتری پردیس خودگردان
 • شهریه دوره دکتری پردیس خودگردان
 • هزینه دکتری پردیس خودگردان
 • دکترای پردیس
 • شهریه شبانه دکتری دانشگاه تبریز
 • شهریه پردیس خودگردان دکتری
 • شهریه دکترا شبانه
 • شهریه شبانه دکتری دانشگاه تربیت مدرس
 • هزینه پردیس خودگردان دکترا
 • هزینه پردیس دکترا
 • شهریه دکتری شبانه دانشگاه تبریز
 • شهریه شبانه دکتری دانشگاه تهران
 • شهریه دوره دکتری شبانه
 • شهریه شبانه دکتری دانشگاه تهران ۹۳
 • هزینه دکترای پردیس خودگردان
 • شهریه دکتری شبانه دانشگاه تربیت مدرس
 • هزینه دکتری دانشگاه
 • شهریه دکترا پردیس خودگردان
 • شهریه دکتری شبانه دانشگاه تهران ۹۳
 • شهریه دکتری پردیس دانشگاه تهران
 • شهریه دکتری شبانه ۹۳
 • شهریه شبانه دکتری ۹۳
 • میزان شهریه دوره دکتری پردیس دانشگاه تهران
 • هزینه دکترا در پردیس خودگردان
 • هزینه نوبت دوم دکتری ۹۳
 • هزینه دکترای شبانه
 • هزینه دکترای شبانه دانشگاه تهران
 • هزینه شبانه دکتری
 • شهریه دوره های نوبت دوم دکتری
 • هزینه پردیس خودگردان دکتری
 • شهریه شبانه دکترا ۹۳
 • هزینه دکتری
 • شهریه دکتری شبانه دانشگاه تهران
 • شهریه پردیس خودگردان حسابداری
 • شهریه شبانه دکتری دانشگاه تهران ۹۲
 • شهریه شبانه دکتری ۹۳
 • شهریه نوبت دوم دکتری دانشگاه تهران
 • هزینه دکترای شبانه دانشگاه سراسری سال ۹۳
 • هزینه دکتری خودگردان
 • هزینه دکتری شبانه دانشگاه تهران ۹۳

مطالب پیشنهادی :

ارسال نظر


3 − = یک