شهریه دکتری پردیس و نوبت دوم دانشگاه تهران


شهریه دکتری پردیس و نوبت دوم دانشگاه تهران

شهریه دکتری پردیس و نوبت دوم دانشگاه تهران

دکتر سید مهدی قمصری در گفت‌وگو با ایسنا شهریه پردیس دانشگاه را در حدود شبانه اعلام کرد.

هزینه دوره دکتری پردیس‌های خودگردان دانشگاه تهران

معاون آموزشی دانشگاه تهران در خصوص هزینه دوره دکتری پردیس‌های خودگردان دانشگاه تهران تصریح کرد: هزینه این دوره‌ها همچون هزینه دوره‌های شبانه دانشگاه تهران است، اما احتمالا تغییراتی توسط هیات امنای دانشگاه بر روی میزان آن انجام شود.

شهریه دوره دکتری شبانه دانشگاه تهران

قمصری شهریه دوره دکتری شبانه دانشگاه تهران را در رشته‌های علوم انسانی ۴۵ میلیون تومان و در سایر رشته‌ها ۵۵ میلیون تومان عنوان کرد.

عضویت در خبرنامه دکتری

عضویت در خبرنامه دکتری پی اچ دی ای سی (در جریان تمام خبرهای دکترا باشید)
مطالب و اخبار سایت دکترای پی اچ دی ای سی را از طریق ایمیل آگاه شده و بخوانید.

 • شهریه دکتری شبانه
 • هزینه دکتری شبانه
 • هزینه دوره شبانه دکتری
 • شهریه دکتری پردیس
 • هزینه دکترا شبانه
 • شهریه نوبت دوم دکتری
 • شهریه دوره شبانه دکتری
 • شهریه شبانه دکتری
 • هزینه پردیس خودگردان
 • هزینه دوره دکتری شبانه
 • شهریه دوره دکتری پردیس خودگردان
 • شهریه دکتری نوبت دوم
 • شهریه دکتری پردیس خودگردان
 • هزینه بردیس خود گردان رشته صنایع دکترا
 • شهریه دوره دکتری پردیس فارابی دانشگاه تهران
 • هزینه دانشگاه های پردیس خودگردان
 • هزینه دانشگاه شبانه تهران
 • هزینه پردیس خودگرذان دانشگاه تهران
 • هزینه دانشگاه پردیس خودگردان
 • هزینه دوره شبانه دانشگاه تهران
 • هزینه های پردیس دانشگاه ها
 • هزینه دکترای آزاد دانشگاه تهران
 • شهریه پردیس دانشگاه تهران رشته حسابداری
 • دوره های پردیس خودگردان
 • شهریه خودگردان دکترا دانشگاه قم
 • شهریه دانشگاه دولتی شبانه اچ اس سی ارشد
 • شهریه دوره شبانه پردیس فارابی
 • شهریه دکتری دانشگاه تبریز شبانه
 • شهریه دکتری دانشگاه تهران ۹۴
 • شهریه دکتری فارابی
 • شهریه دکتری پردیس دانشگاه تهران
 • شهریه دکتری پردیس قم
 • شهریه رشته های دکتراعلوم پایه پردیس دانشگاه تهران
 • دانشگاه شبانه دکتری پزشکی
 • شهریه پردیس خودگردان دانشگاه تهران
 • پردیس خودگردان تهران

مطالب پیشنهادی :

ارسال نظر