شهریه دکتری پردیس و نوبت دوم دانشگاه تهران


شهریه دکتری پردیس و نوبت دوم دانشگاه تهران

شهریه دکتری پردیس و نوبت دوم دانشگاه تهران

دکتر سید مهدی قمصری در گفت‌وگو با ایسنا شهریه پردیس دانشگاه را در حدود شبانه اعلام کرد.

هزینه دوره دکتری پردیس‌های خودگردان دانشگاه تهران

معاون آموزشی دانشگاه تهران در خصوص هزینه دوره دکتری پردیس‌های خودگردان دانشگاه تهران تصریح کرد: هزینه این دوره‌ها همچون هزینه دوره‌های شبانه دانشگاه تهران است، اما احتمالا تغییراتی توسط هیات امنای دانشگاه بر روی میزان آن انجام شود.

شهریه دوره دکتری شبانه دانشگاه تهران

قمصری شهریه دوره دکتری شبانه دانشگاه تهران را در رشته‌های علوم انسانی ۴۵ میلیون تومان و در سایر رشته‌ها ۵۵ میلیون تومان عنوان کرد.

عضویت در خبرنامه دکتری

عضویت در خبرنامه دکتری پی اچ دی ای سی (در جریان تمام خبرهای دکترا باشید)
مطالب و اخبار سایت دکترای پی اچ دی ای سی را از طریق ایمیل آگاه شده و بخوانید.

 • شهریه دکتری شبانه
 • هزینه دکتری شبانه
 • هزینه دوره شبانه دکتری
 • هزینه دکترا شبانه
 • شهریه دکتری پردیس
 • شهریه نوبت دوم دکتری
 • شهریه دوره شبانه دکتری
 • شهریه شبانه دکتری
 • شهریه دکتری نوبت دوم
 • هزینه دوره دکتری شبانه
 • شهریه دکتری پردیس خودگردان
 • شهریه دوره دکتری پردیس خودگردان
 • شهریه شبانه دکتری دانشگاه تبریز
 • هزینه پزشکی پردیس دانشگاه تهران خودگردان
 • هزینه تحصیل در دوره های پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی
 • پردیس خودگردان دانشگاه تهران
 • شهریه نوبت دوم دکتری دانشگاه تهران
 • شهریه دکترا در پردیس خودگردان دانشگاه ها
 • هزینه پردیس خودگردان دانشگاه هادرمقطع دکترا
 • شهریه دوره دکتری پردیس دانشگاه قم
 • شهریه دکتری شبانه دانشگاه تهران
 • شهریه پردیس دکتری
 • هزینه دکتری پردیس
 • دکتری شبانه دانشگاه تهران
 • میزان شهریه رشته های پزشکی دانشگاههی پردیس
 • میزان شهریه دکتری پردیس
 • هزینه دکتری پردیس خودگردان
 • میزان شهریه دکتری دانشگاه دولتی شبانه
 • میزان شهریه نوبت دوم دکتری ۹۳
 • میزان شهریه دوره دکتری پردیس دانشگاه تهران
 • شهریه پردیس های خودگردان علوم پزشکی
 • قیمت شبانه دکتری
 • هزینه تحصیل دکترای حسابداری شبانه دانشگاه تهران
 • هزینه های تحصیل در پردیس پزشکی
 • هزینه شبانه دکتری دانشگاه تهران مهندسی عمران
 • هزینه شبانه تهران
 • هزینه دکتری پردیس دانشگاه
 • هزینه دکتری پردبس دانشگاه تهران
 • هزینه دکتری شبانه فنی مهندسی دانشگاه تهران
 • هزینه دکتری دامپزشکی شبانه
 • هزینه دکترای پردیس دانشگاه ازاد
 • هزینه دکترای شبانه
 • هزینه دکترا رشته شبانه فنی
 • هزینه پردیس خودگردان
 • هزینه ثبت نام پردیس دکتری دانشگاه
 • هزینه دکترا دانشگاههای پردیس
 • پردیس خودگردان علوم قران قم دکتری شهریه
 • شهریه پردیس خودگردان پزشکی ۹۲
 • شهریه پردیس خودگردان دکترا
 • شهریه دانشگاه پردیس خودگردان پزشکی تهران

مطالب پیشنهادی :

ارسال نظر


1 × = یک