شهریه دکتری پردیس و نوبت دوم دانشگاه تهران


شهریه دکتری پردیس و نوبت دوم دانشگاه تهران

شهریه دکتری پردیس و نوبت دوم دانشگاه تهران

دکتر سید مهدی قمصری در گفت‌وگو با ایسنا شهریه پردیس دانشگاه را در حدود شبانه اعلام کرد.

هزینه دوره دکتری پردیس‌های خودگردان دانشگاه تهران

معاون آموزشی دانشگاه تهران در خصوص هزینه دوره دکتری پردیس‌های خودگردان دانشگاه تهران تصریح کرد: هزینه این دوره‌ها همچون هزینه دوره‌های شبانه دانشگاه تهران است، اما احتمالا تغییراتی توسط هیات امنای دانشگاه بر روی میزان آن انجام شود.

شهریه دوره دکتری شبانه دانشگاه تهران

قمصری شهریه دوره دکتری شبانه دانشگاه تهران را در رشته‌های علوم انسانی ۴۵ میلیون تومان و در سایر رشته‌ها ۵۵ میلیون تومان عنوان کرد.

عضویت در خبرنامه دکتری

عضویت در خبرنامه دکتری پی اچ دی ای سی (در جریان تمام خبرهای دکترا باشید)
مطالب و اخبار سایت دکترای پی اچ دی ای سی را از طریق ایمیل آگاه شده و بخوانید.

 • شهریه دکتری شبانه
 • هزینه دکتری شبانه
 • هزینه دوره شبانه دکتری
 • هزینه دکترا شبانه
 • شهریه دکتری پردیس
 • شهریه نوبت دوم دکتری
 • شهریه دوره شبانه دکتری
 • شهریه شبانه دکتری
 • شهریه دکتری نوبت دوم
 • هزینه دوره دکتری شبانه
 • شهریه دکتری پردیس خودگردان
 • شهریه دوره دکتری پردیس خودگردان
 • شهریه شبانه دکتری دانشگاه تبریز
 • هزینه دکتری پردیس خودگردان
 • دکترای پردیس
 • شهریه پردیس خودگردان دکتری
 • هزینه پردیس دکترا
 • پردیس خودگردان دانشگاه تهران
 • هزینه دکتری دانشگاه
 • هزینه پردیس خودگردان دکتری
 • شهریه دکتری پردیس دانشگاه تهران
 • شهریه دکترا پردیس خودگردان
 • شهریه شبانه دکتری ۹۳
 • هزینه دکترای پردیس خودگردان
 • هزینه دکترای شبانه دانشگاه تهران
 • هزینه دکترای شبانه
 • هزینه دکترا در پردیس خودگردان
 • هزینه تحصیل در دوره های پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی
 • شهریه نوبت دوم دکتری دانشگاه تهران
 • میزان شهریه رشته های پزشکی دانشگاههی پردیس
 • شهریه پردیس خودگردان حسابداری
 • هزینه دکتری
 • شهریه دکتری دانشگاه پردیس خودگردان
 • تربیت مدرس دکتری شبانه
 • شهریه دکترای پردیس
 • هزینه دکتری خودگردان
 • هزینه پزشکی پردیس دانشگاه تهران خودگردان
 • هزینهتحصیل دکترای خود گردان پردیس
 • پردیس خود گردان دکتری شهریه
 • هزینه شهریه دکترای پردیس خودگردان
 • هزینه شبانه تهران
 • هزینه دکتری پردیس های خودگردان
 • هزینه دکتری پردیس دانشگاه
 • هزینه دکتری پردیس
 • هزینه دکتری مدیریت آموزشی در پردیس
 • هزینه دکتری شبانه فنی مهندسی دانشگاه تهران
 • هزینه دکتری در پردیس خودگردان
 • هزینه دکتری دامپزشکی شبانه
 • کل هزینه دکتری دانشگاه آزاد
 • دکترای دانشگاه تهران

مطالب پیشنهادی :

ارسال نظر


یک + = 6