شهریه دکتری پردیس و نوبت دوم دانشگاه تهران


شهریه دکتری پردیس و نوبت دوم دانشگاه تهران

شهریه دکتری پردیس و نوبت دوم دانشگاه تهران

دکتر سید مهدی قمصری در گفت‌وگو با ایسنا شهریه پردیس دانشگاه را در حدود شبانه اعلام کرد.

هزینه دوره دکتری پردیس‌های خودگردان دانشگاه تهران

معاون آموزشی دانشگاه تهران در خصوص هزینه دوره دکتری پردیس‌های خودگردان دانشگاه تهران تصریح کرد: هزینه این دوره‌ها همچون هزینه دوره‌های شبانه دانشگاه تهران است، اما احتمالا تغییراتی توسط هیات امنای دانشگاه بر روی میزان آن انجام شود.

شهریه دوره دکتری شبانه دانشگاه تهران

قمصری شهریه دوره دکتری شبانه دانشگاه تهران را در رشته‌های علوم انسانی ۴۵ میلیون تومان و در سایر رشته‌ها ۵۵ میلیون تومان عنوان کرد.

عضویت در خبرنامه دکتری

عضویت در خبرنامه دکتری پی اچ دی ای سی (در جریان تمام خبرهای دکترا باشید)
مطالب و اخبار سایت دکترای پی اچ دی ای سی را از طریق ایمیل آگاه شده و بخوانید.

 • شهریه دکتری شبانه
 • هزینه دکتری شبانه
 • هزینه دوره شبانه دکتری
 • هزینه دکترا شبانه
 • شهریه دکتری پردیس
 • شهریه نوبت دوم دکتری
 • شهریه دوره شبانه دکتری
 • شهریه شبانه دکتری
 • شهریه دوره دکتری پردیس خودگردان
 • شهریه دکتری نوبت دوم
 • هزینه دوره دکتری شبانه
 • هزینه بردیس خود گردان رشته صنایع دکترا
 • شهریه دکتری پردیس خودگردان
 • هزینه پردیس خودگردان
 • میزان شهریه دکترادر پردیس
 • شهریه دوره دکتری پردیس فارابی دانشگاه تهران
 • نوبت دوم دکتری
 • شهریه دوره دکتری دانشگاه تهران
 • پردیس خودگردان دکترا
 • دانشگاه پردیس تهران درقم میزان شهریه دکتری دررشته حقوق
 • هزینه شبانه دکتری
 • دکتری شبانه عمران
 • شهریه نوبت دوم دکترا دانشگاه تهران
 • هزینه دوره نوبت دوم دکتری دانشگاه تهران پردیس کرج مهندسی منابع آب
 • نوبت دوم و خودگردان دکتری
 • شهریه نوبت دوم دکتری تربیت بدنی اردبیل
 • شهریه نوبت دوم دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تهران
 • شهریه نوبت دوم دکتری پردیس فارابی
 • نحوه پذیرش دکتری دانشگاه شبانه تهران
 • شهریه نوبت دوم دکتزی تهران مدیریت
 • شهریه نوبت شبانه دانشگاه تهران رشته ریاضی
 • شهریه پردیس دانشگاه تهران رشته حسابداری
 • شهریه پردیس دوره دکتری
 • قیمت جدید شهریه دکتری پردیس
 • هزینه تحصیل درمقطع دکتری شبانه
 • هزینه تحصیل دکترای شبانه
 • هزینه دکتری پردیس خودگردان دانشگاه قم
 • هزینه تحصیل دکتری شبانه*دانشگاه تهران
 • هزینه دکتری پردیس دانشگاه تهران
 • هزینه شهریه دکتری پردیس خود گردان
 • هزینه نوبت دوم دکترا دانشگاه تهران
 • هزینه نوبت دوم دکتری دانشگاه تهران
 • هزینه های نوبت دوم شبانه دوره دکتری تربیت بدنی
 • هزینه پردیس خودگردان دکتری دانشگاه ها
 • هزینه دکتری نوبت دوم
 • شهریه نوبت دوم دکتری دانشگاه تهران
 • هزینه خواندن دکترا نوبت دوم
 • هزینه دانشگاه شبانه تهران
 • هزینه دانشگاه پردیس خودگردان
 • هزینه دانشگاه پردیس دکتری شیمی

مطالب پیشنهادی :

ارسال نظر


+ 9 = پانزده