شهریه دکتری پردیس و نوبت دوم دانشگاه تهران


شهریه دکتری پردیس و نوبت دوم دانشگاه تهران

شهریه دکتری پردیس و نوبت دوم دانشگاه تهران

دکتر سید مهدی قمصری در گفت‌وگو با ایسنا شهریه پردیس دانشگاه را در حدود شبانه اعلام کرد.

هزینه دوره دکتری پردیس‌های خودگردان دانشگاه تهران

معاون آموزشی دانشگاه تهران در خصوص هزینه دوره دکتری پردیس‌های خودگردان دانشگاه تهران تصریح کرد: هزینه این دوره‌ها همچون هزینه دوره‌های شبانه دانشگاه تهران است، اما احتمالا تغییراتی توسط هیات امنای دانشگاه بر روی میزان آن انجام شود.

شهریه دوره دکتری شبانه دانشگاه تهران

قمصری شهریه دوره دکتری شبانه دانشگاه تهران را در رشته‌های علوم انسانی ۴۵ میلیون تومان و در سایر رشته‌ها ۵۵ میلیون تومان عنوان کرد.

عضویت در خبرنامه دکتری

عضویت در خبرنامه دکتری پی اچ دی ای سی (در جریان تمام خبرهای دکترا باشید)
مطالب و اخبار سایت دکترای پی اچ دی ای سی را از طریق ایمیل آگاه شده و بخوانید.

 • شهریه دکتری شبانه
 • هزینه دکتری شبانه
 • هزینه دوره شبانه دکتری
 • شهریه دکتری پردیس
 • هزینه دکترا شبانه
 • شهریه نوبت دوم دکتری
 • شهریه دوره شبانه دکتری
 • شهریه شبانه دکتری
 • هزینه دوره دکتری شبانه
 • شهریه دکتری نوبت دوم
 • شهریه دوره دکتری پردیس خودگردان
 • شهریه دکتری پردیس خودگردان
 • میزان شهریه دوره دکتری تربیت بدنی تخصصی شبانه
 • هزینه دکتری حسابداری پردیس
 • هزینه دکتری پردیس
 • شهریه دکتری شبانه جامعه شناسی
 • شهریه دوره شبانه دکترای انسانی۹۳ ۹۴
 • شهریه دانشگاه شبانه دکتری
 • هزینه دکترا
 • هزینه دکترا در پردیس ها
 • شهریه تحصیل دکترای حرفه ای در دانشگاه پردیس خودگردان
 • هزینه دکترا پردیس دانشگاه تهران
 • هزینه دکترای شبانه شیمی
 • شهریه شبانه دکتری دانشگاه تهران
 • شبانه دکتری عمران تهران
 • هزینه ترمی دکترا
 • هزینه تحصیل دکتری شبانه
 • شهریه دکتری نوبت دوم حسابداری
 • شهریه دکتری نوبت دوم دانشگاه تهران علوم پایه
 • شهریه دکتری شبانه تربیت مدرس
 • شهریه دکتری در پردیس
 • شهریه شبانه دکترا ی تهران ۱۳۹۳
 • شهریه دکتری تخصصی پردیس خودگردان تهران ۹۴
 • شهریه شبانه دکتری دامپزشکی تهران
 • شهریه دکتری تخصصی دوره شبانه
 • شهریه دکترا دانشگاه پردیس
 • دکترا پردیس شهریه

مطالب پیشنهادی :

ارسال نظر


+ یک = 6