شهریه دکتری پردیس و نوبت دوم دانشگاه تهران


شهریه دکتری پردیس و نوبت دوم دانشگاه تهران

شهریه دکتری پردیس و نوبت دوم دانشگاه تهران

دکتر سید مهدی قمصری در گفت‌وگو با ایسنا شهریه پردیس دانشگاه را در حدود شبانه اعلام کرد.

هزینه دوره دکتری پردیس‌های خودگردان دانشگاه تهران

معاون آموزشی دانشگاه تهران در خصوص هزینه دوره دکتری پردیس‌های خودگردان دانشگاه تهران تصریح کرد: هزینه این دوره‌ها همچون هزینه دوره‌های شبانه دانشگاه تهران است، اما احتمالا تغییراتی توسط هیات امنای دانشگاه بر روی میزان آن انجام شود.

شهریه دوره دکتری شبانه دانشگاه تهران

قمصری شهریه دوره دکتری شبانه دانشگاه تهران را در رشته‌های علوم انسانی ۴۵ میلیون تومان و در سایر رشته‌ها ۵۵ میلیون تومان عنوان کرد.

عضویت در خبرنامه دکتری

عضویت در خبرنامه دکتری پی اچ دی ای سی (در جریان تمام خبرهای دکترا باشید)
مطالب و اخبار سایت دکترای پی اچ دی ای سی را از طریق ایمیل آگاه شده و بخوانید.

 • شهریه دکتری شبانه
 • هزینه دکتری شبانه
 • هزینه دوره شبانه دکتری
 • هزینه دکترا شبانه
 • شهریه دکتری پردیس
 • شهریه نوبت دوم دکتری
 • شهریه دوره شبانه دکتری
 • شهریه شبانه دکتری
 • شهریه دکتری نوبت دوم
 • هزینه دوره دکتری شبانه
 • شهریه دوره دکتری پردیس خودگردان
 • شهریه دکتری پردیس خودگردان
 • هزینه دکتری پردیس خودگردان
 • دکترای پردیس
 • شهریه شبانه دکتری دانشگاه تبریز
 • شهریه پردیس خودگردان دکتری
 • شهریه دکترا شبانه
 • هزینه پردیس خودگردان دکترا
 • شهریه شبانه دکتری دانشگاه تربیت مدرس
 • شهریه دوره دکتری شبانه
 • شهریه دکتری شبانه دانشگاه تبریز
 • شهریه شبانه دکتری دانشگاه تهران
 • هزینه پردیس دکترا
 • شهریه شبانه دکتری دانشگاه تهران ۹۳
 • شهریه نوبت دوم دکتری ۹۳
 • شهریه نوبت دوم دوره دکتری دانشگاه تهران
 • شهریه دکتری شبانه دانشگاه تربیت مدرس
 • شهریه دوره های نوبت دوم دکتری
 • شهریه دکتری شبانه ۹۳
 • هزینه دکترای پردیس خودگردان
 • هزینه دکترای شبانه دانشگاه تهران
 • هزینه دکتری دانشگاه
 • شهریه دکترا پردیس خودگردان
 • شهریه دکتری شبانه دانشگاه تهران ۹۳
 • هزینه شهریه دکتری شبانه
 • هزینه دکترای شبانه
 • میزان شهریه دوره دکتری پردیس دانشگاه تهران
 • شهریه شبانه دکتری ۹۳
 • شهریه شبانه دوره دکتری
 • هزینه شبانه دکتری
 • هزینه پردیس خودگردان دکتری
 • هزینه دکترا در پردیس خودگردان
 • شهریه دکتری پردیس دانشگاه تهران
 • هزینه نوبت دوم دکتری ۹۳
 • شهریه دکتری دانشگاه پردیس خودگردان
 • شهریه شبانه دکتری ۹۳
 • شهریه دکترای پردیس
 • شهریه پردیس دانشگاه تهران دکتری
 • هزینه دکترای شبانه دانشگاه سراسری سال ۹۳
 • شهریه پردیس خودگردان حسابداری

مطالب پیشنهادی :

ارسال نظر


× 4 = بیست هشت