شهریه دکتری پردیس و نوبت دوم دانشگاه تهران


شهریه دکتری پردیس و نوبت دوم دانشگاه تهران

شهریه دکتری پردیس و نوبت دوم دانشگاه تهران

دکتر سید مهدی قمصری در گفت‌وگو با ایسنا شهریه پردیس دانشگاه را در حدود شبانه اعلام کرد.

هزینه دوره دکتری پردیس‌های خودگردان دانشگاه تهران

معاون آموزشی دانشگاه تهران در خصوص هزینه دوره دکتری پردیس‌های خودگردان دانشگاه تهران تصریح کرد: هزینه این دوره‌ها همچون هزینه دوره‌های شبانه دانشگاه تهران است، اما احتمالا تغییراتی توسط هیات امنای دانشگاه بر روی میزان آن انجام شود.

شهریه دوره دکتری شبانه دانشگاه تهران

قمصری شهریه دوره دکتری شبانه دانشگاه تهران را در رشته‌های علوم انسانی ۴۵ میلیون تومان و در سایر رشته‌ها ۵۵ میلیون تومان عنوان کرد.

عضویت در خبرنامه دکتری

عضویت در خبرنامه دکتری پی اچ دی ای سی (در جریان تمام خبرهای دکترا باشید)
مطالب و اخبار سایت دکترای پی اچ دی ای سی را از طریق ایمیل آگاه شده و بخوانید.

 • شهریه دکتری شبانه
 • هزینه دکتری شبانه
 • هزینه دوره شبانه دکتری
 • شهریه دکتری پردیس
 • هزینه دکترا شبانه
 • شهریه نوبت دوم دکتری
 • شهریه دوره شبانه دکتری
 • شهریه شبانه دکتری
 • شهریه دکتری نوبت دوم
 • هزینه دوره دکتری شبانه
 • شهریه دوره دکتری پردیس خودگردان
 • شهریه دکتری پردیس خودگردان
 • شهریه دکتری شبانه دانشگاه تهران
 • هزینه دکتری پردیس
 • شهریه دکتری در پردیس
 • هزینه ترمی دکترا
 • شهریه دانشگاه شبانه دکتری
 • شهریه تحصیل دکترای حرفه ای در دانشگاه پردیس خودگردان
 • هزینه دکترا
 • شهریه شبانه دکتری دانشگاه تهران
 • هزینه دکترا پردیس
 • هزینه دکترا پردیس دانشگاه تهران
 • هزینه دکترای شبانه شیمی
 • شرایط تحصیل در پردیس دکترا
 • هزینه تحصیل دکتری شبانه
 • شهریه پردیس دانشگاه قم دوره دکتری سال ۹۳
 • شهریه دکتری تخصصی پردیس خودگردان تهران ۹۴
 • شهریه دکتری تخصصی دوره شبانه
 • شهریه دکتری
 • شهریه دکترا شبانه ۹۳
 • شهریه دکترا دانشگاه پردیس
 • شهریه شبانه دکترا ی تهران ۱۳۹۳
 • شهریه دوره شبانه دکترای انسانی۹۳ ۹۴
 • شهریه شبانه دکتری دامپزشکی تهران
 • شهریه دانشگاه شبانه مقطع دکترا سال ۹۳
 • شبانه دکتری عمران تهران

مطالب پیشنهادی :

ارسال نظر


− 8 = یک